วันเสาร์ 30 กรกฎาคม 2016
 • 1 ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
 • 2 ประกาศ กำหนดการ การดำเนินงานให้กู้ยืมเงิน กยศ. ประเภทรายเก่า ชั้นปีที่2 ขึ้นไป ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559
 • 3 ขอเชิญร่วมงานบุญประเพณีเดือน ๘
 • 4 ขอเชิญนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทุกรุ่น และคณาจารย์ทุกท่าน เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการแก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
 • 5 เชิญร่วมชมคอนเสิร์ต ดนตรีคลาสสิคสัญจร วันอังคารที่ 5 กค 2559 เวลา 13.00-15.00 (ชมฟรี)
 • 6 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของ ศาสตราจารย์ นพ.อดุลย์ วิริยเวชกุล
 • 7 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบปกติ หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต ประจำปี 2559 (รอบที่สอง)
 • ข่าวประกาศ
 • ข่าวบุคลากร
 • ข่าวนิสิต ป.ตรี
 • ข่าวบัณฑิตศึกษา

 
30 มีนาคม 2559 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ จัดแสดงโขน ตอน พรหมาศ

     

     

     

 
 
SFbBox by cox plate
porn