• โครงการบริการวิชาการเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะการบรรเลงจะเข้ ปี 2558 ช่วงระหว่างเดือนมกราคม - เมษายน 2558  Read More
 • 1 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการศิษย์ก้นกุฏิดนตรีและโครงการผู้มีความรู้ความสามารถดีเด่นด้านดนตรี ประจำปีการศึกษา 2558
 • 2 ระบบสมัครขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพดนตรี วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส ประจำปีการศึกษา 2558
 • 3 วันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 อบรมเตรียมความพร้อมก่อนทดสอบ MSU IT EXIT EXAM
 • 4 โครงการบริการวิชาการเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะการบรรเลงจะเข้ ปี 2558 ช่วงมกราคม - เมษายน 2558
 • 5 คำชี้แจ้งการใช้เว็บไซต์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
 • 6 LIKE US ON FACEBOOK FANPAGE
 • ข่าวประกาศ
 • ข่าวบุคลากร
 • ข่าวนิสิต ป.ตรี
 • ข่าวบัณฑิตศึกษา
Read More
Read More
Read More
Read More
 • 3 มีนาคม 2558 โครงการ “คืนความสุขให้นิสิต” จัดโดยกองทะเบียนและประมวลผล มมส Read More
 • 28 กุมภาพันธ์ 2558 ดุริยางค์สัมพันธ์ ครั้งที่7 Read More
 • 21 กุมภาพันธ์ 2558 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส สอบสัมภาษณ์และทดสอบความสามารถด้านดนตรี โครงการศิษย์ก้นกุฏิดนตรี ปี 2558 Read More
 • วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส จัดโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "หมากกับแก๊บ กั๊บแก้บ มันแลบมาแต่ใส" Read More
 • 21 กุมภาพันธ์ 2558 นิสิต วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส ชนะเลิศการประกวดหมอลำกลอน MBS Festival 2015 Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

YouTube: ประชาสัมพันธ์/ประชุม/อบรม/สัมมนา


ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2557
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2557
วีดิทัศน์แนะนำวิทยาลัยฯ
วีดิทัศน์แนะนำวิทยาลัยฯ
อบรมหมอลำลาว ปี57
อบรมหมอลำลาว ปี57
TJCR 2014
TJCR 2014
ธรรมะ จากพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
ธรรมะ จากพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
ภาพบรรยากาศ คอนเสิร์ต BLENDED 328
ภาพบรรยากาศ คอนเสิร์ต BLENDED 328
19 พฤศจิกายน 2557NBT สัมภาษณ์สด มมส จัดเวิร์คชอพดนตรีอาเซียน
19 พฤศจิกายน 2557NBT สัมภาษณ์สด มมส จัดเวิร์คชอพดนตรีอาเซียน
บรรเลงเปียโน โดย ศ.ดร.ณัชชา พันธุ์เจริญ
บรรเลงเปียโน โดย ศ.ดร.ณัชชา พันธุ์เจริญ

มมส แถลงข่าวคอนเสิร์ต “Oh ha oh THE CONCLUSION CONCERT SENIOR PROJECT #16”
มมส แถลงข่าวคอนเสิร์ต “Oh ha oh THE CONCLUSION CONCERT SENIOR PROJECT #16”
“Oh ha oh THE CONCLUSION CONCERT SENIOR PROJECT #16”
“Oh ha oh THE CONCLUSION CONCERT SENIOR PROJECT #16”
มมส จัดแสดงคอนเสิร์ต “ Oh Ha Oh : The Conclusion Concert”
มมส จัดแสดงคอนเสิร์ต “ Oh Ha Oh : The Conclusion Concert”
 

YouTube: งานแสดงคอนเสิร์ตวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส


Artissimo Concert Senior Project
Artissimo Concert Senior Project
Senior Project 15th Concertare
Senior Project 15th Concertare
Special Concert Yamaha College of Music Mahasarakham University
Special Concert Yamaha College of Music Mahasarakham University
The First stage concert
The First stage concert
Junior Project Drum solo#3
Junior Project Drum solo#3
ชมการแสดง Oh ha oh THE CONCLUSION CONCERT SENIOR PROJECT #16
ชมการแสดง Oh ha oh THE CONCLUSION CONCERT SENIOR PROJECT #16
 
SFbBox by cox plate
porn