• โครงการบริการวิชาการเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะการบรรเลงจะเข้ ปี 2558 ช่วงระหว่างเดือนมกราคม - เมษายน 2558  Read More
 • 1 ๒ เมษายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • 2 เชิญชวนศิษย์เก่าวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ลงทะเบียนระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
 • 3 ระบบจองห้อง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
 • 4 โครงการบริการวิชาการเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะการบรรเลงจะเข้ ปี 2558 ช่วงมกราคม - เมษายน 2558
 • 5 การรายงานตัวและขึ้นทะเบียนนิสิตใหม่ ประจำปี 2558
 • 6 คำชี้แจ้งการใช้เว็บไซต์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
 • 7 LIKE US ON FACEBOOK FANPAGE
 • ข่าวประกาศ
 • ข่าวบุคลากร
 • ข่าวนิสิต ป.ตรี
 • ข่าวบัณฑิตศึกษา
Read More
 • 20 มีนาคม 2558 โครงการบริการวิชาการทางด้านดนตรี โดย วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ Thai PBS Read More
 • 19 มีนาคม 2558 การแสดงดนตรี (การฝึกออกภาคสนาม) จากนักเรียนโรงเรียนดุริยางค์ กองดุริยางทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ Read More
 • 19 มีนาคม 2558 นิสิตวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส รับทุนโครงการ YAMAHA MUSIC FOUNDATION Music Scholarship 2015 Read More
 • 19 มีนาคม 2558 โครงการอบรมสัมมนา เรื่อง กฏหมายลิขสิทธิ์ดนตรี วิทยากรโดย รศ.ดร.ปิยพันธ์ แสนทวีสุข Read More
 • 18 มีนาคม 2558 บุคลากรและนิสิต วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เข้าร่วมงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

YouTube: ประชาสัมพันธ์/ประชุม/อบรม/สัมมนา


ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2557
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2557
วีดิทัศน์แนะนำวิทยาลัยฯ
วีดิทัศน์แนะนำวิทยาลัยฯ
อบรมหมอลำลาว ปี57
อบรมหมอลำลาว ปี57
TJCR 2014
TJCR 2014
ธรรมะ จากพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
ธรรมะ จากพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
ภาพบรรยากาศ คอนเสิร์ต BLENDED 328
ภาพบรรยากาศ คอนเสิร์ต BLENDED 328
19 พฤศจิกายน 2557NBT สัมภาษณ์สด มมส จัดเวิร์คชอพดนตรีอาเซียน
19 พฤศจิกายน 2557NBT สัมภาษณ์สด มมส จัดเวิร์คชอพดนตรีอาเซียน
บรรเลงเปียโน โดย ศ.ดร.ณัชชา พันธุ์เจริญ
บรรเลงเปียโน โดย ศ.ดร.ณัชชา พันธุ์เจริญ

มมส แถลงข่าวคอนเสิร์ต “Oh ha oh THE CONCLUSION CONCERT SENIOR PROJECT #16”
มมส แถลงข่าวคอนเสิร์ต “Oh ha oh THE CONCLUSION CONCERT SENIOR PROJECT #16”
“Oh ha oh THE CONCLUSION CONCERT SENIOR PROJECT #16”
“Oh ha oh THE CONCLUSION CONCERT SENIOR PROJECT #16”
มมส จัดแสดงคอนเสิร์ต “ Oh Ha Oh : The Conclusion Concert”
มมส จัดแสดงคอนเสิร์ต “ Oh Ha Oh : The Conclusion Concert”
 

YouTube: งานแสดงคอนเสิร์ตวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส


Artissimo Concert Senior Project
Artissimo Concert Senior Project
Senior Project 15th Concertare
Senior Project 15th Concertare
Special Concert Yamaha College of Music Mahasarakham University
Special Concert Yamaha College of Music Mahasarakham University
The First stage concert
The First stage concert
Junior Project Drum solo#3
Junior Project Drum solo#3
ชมการแสดง Oh ha oh THE CONCLUSION CONCERT SENIOR PROJECT #16
ชมการแสดง Oh ha oh THE CONCLUSION CONCERT SENIOR PROJECT #16
 
SFbBox by cox plate
porn