วันเสาร์ 1 ตุลาคม 2016
 • 1 ขอแสดงความยินดีกับวงดนตรี MSU Stage Band คว้ารางวัลชนะเลิศ
 • 2 ขอเชิญชมการแสดงคอนเสริต์การกุศล ของวง MSU Stage Band
 • 3 ขอเชิญนิสิตเข้าร่วม
 • 4 ขอเชิญนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศ เตรียมความพร้อมก่อนศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 2559
 • 5 เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา บรมราชินีนาถ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 • 6 ทุนการศึกษา "มูลนิธีหม่อมเจ้าหญิงมารศรี สุขุมพันธ์บริพัตร" ครั้งที่ 6 ประจำปี 2559
 • 7 โครงการ ทูตความดีแห่งประเทศไทย 2559
 • 8 ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
 • 9 ประกาศ กำหนดการ การดำเนินงานให้กู้ยืมเงิน กยศ. ประเภทรายเก่า ชั้นปีที่2 ขึ้นไป ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559
 • 10 ขอเชิญร่วมงานบุญประเพณีเดือน ๘
 • ข่าวประกาศ
 • ข่าวบุคลากร
 • ข่าวนิสิต ป.ตรี
 • ข่าวบัณฑิตศึกษา
30 มีนาคม 2559 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ จัดแสดงโขน ตอน พรหมาศ

     

     

     

 
 
SFbBox by cox plate
porn