• โครงการบริการวิชาการเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะการบรรเลงจะเข้ ปี 2558 ช่วงระหว่างเดือนมกราคม - เมษายน 2558  Read More
 • 1 โครงการศิษย์ก้นกุฏิดนตรีและโครงการผู้มีความรู้ความสามารถดีเด่นด้านดนตรี ประจำปีการศึกษา 2558
 • 2 OH HA OH THE CONCLUSION CONCERT SENIOR PROJECT #16 วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2558 ณ Auditorium
 • 3 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส ขอร่วมยินดีกับศิลปินแห่งชาติ ทางด้านดนตรี ประจำปี พุทธศักราช 2557
 • 4 โครงการบริการวิชาการเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะการบรรเลงจะเข้ ปี 2558 ช่วงระหว่างเดือนมกราคม - เมษายน 2558
 • 5 คำชี้แจ้งการใช้เว็บไซต์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
 • 6 LIKE US ON FACEBOOK FANPAGE
 • ข่าวประกาศ
 • ข่าวบุคลากร
 • ข่าวนิสิต ป.ตรี
 • ข่าวบัณฑิตศึกษา
Read More
Read More
 • 27 มกราคม 2558 สอบสัมภาษณ์ ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ ปี 2558 Read More
 • วันที่ 22 มกราคม 2558 วงศิลป์อีสานกลองยาว วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส เข้าร่วมพิธีเปิด “งานบุญเบิกฟ้าและกาชาด ฉลอง 150 ปี มหาสารคาม” Read More
 • 22 มกราคม 2558 งานกีฬาสัมพันธ์บุคลากร ครั้งที่ 7 การแข่งขันกีฬาและงานเลี้ยงสังสรรค์ Read More
 • 22 มกราคม 2558 งานกีฬาสัมพันธ์บุคลากร ครั้งที่ 7 เปิดขบวนและพิธีเปิด Read More
 • 19 มกราคม 2558 วงอีสานคอรัส มมส ร่วมแสดงในงานพิธีปิดการแข่งขัน กีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 33 "โคราชเกมส์" Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

YouTube: ประชาสัมพันธ์/ประชุม/อบรม/สัมมนา


ศิลป์อีสาน
ศิลป์อีสาน
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2557
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2557
วีดิทัศน์แนะนำวิทยาลัยฯ
วีดิทัศน์แนะนำวิทยาลัยฯ
อบรมหมอลำลาว ปี57
อบรมหมอลำลาว ปี57
TJCR 2014
TJCR 2014
ธรรมะ จากพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
ธรรมะ จากพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
ภาพบรรยากาศ คอนเสิร์ต BLENDED 328
ภาพบรรยากาศ คอนเสิร์ต BLENDED 328
19 พฤศจิกายน 2557NBT สัมภาษณ์สด มมส จัดเวิร์คชอพดนตรีอาเซียน
19 พฤศจิกายน 2557NBT สัมภาษณ์สด มมส จัดเวิร์คชอพดนตรีอาเซียน

บรรเลงเปียโน โดย ศ.ดร.ณัชชา พันธุ์เจริญ
บรรเลงเปียโน โดย ศ.ดร.ณัชชา พันธุ์เจริญ
 

YouTube: งานแสดงคอนเสิร์ตวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส


Artissimo Concert Senior Project
Artissimo Concert Senior Project
Senior Project 15th Concertare
Senior Project 15th Concertare
Special Concert Yamaha College of Music Mahasarakham University
Special Concert Yamaha College of Music Mahasarakham University
The First stage concert
The First stage concert
Junior Project Drum solo#3
Junior Project Drum solo#3
 
SFbBox by cox plate
porn