วันศุกร์ 21 ตุลาคม 2016
 • คอนเสิร์ต Freshmen Project #7 โดยนิสิตชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามวันที่ 16 ตุลาคม นี้ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 "ฟรีตลอดงาน" Read More
 • 1 ขอเชิญ คณาจารย์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทุกรุ่น และผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการ เรื่อง แนวคิดและวิธีวิทยาการวิจัยทางดนตรีเพื่อชุมชน
 • 2 ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
 • 3 " Seasons of Love : ฤดูกาลแห่งรัก " คอนเสิร์ต Freshmen Project #7 โดยนิสิตชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคามวันที่ 16 ตุลาคม นี้ ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 "ฟรีตลอดงาน"
 • 4 ขอแสดงความยินดีกับวงดนตรี MSU Stage Band คว้ารางวัลชนะเลิศ
 • 5 ขอเชิญชมการแสดงคอนเสริต์การกุศล ของวง MSU Stage Band
 • 6 ขอเชิญนิสิตเข้าร่วม
 • 7 ขอเชิญนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศ เตรียมความพร้อมก่อนศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 2559
 • 8 เฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหา บรมราชินีนาถ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 • 9 ทุนการศึกษา "มูลนิธีหม่อมเจ้าหญิงมารศรี สุขุมพันธ์บริพัตร" ครั้งที่ 6 ประจำปี 2559
 • 10 โครงการ ทูตความดีแห่งประเทศไทย 2559
 • 11 ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
 • 12 ประกาศ กำหนดการ การดำเนินงานให้กู้ยืมเงิน กยศ. ประเภทรายเก่า ชั้นปีที่2 ขึ้นไป ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2559
 • 13 ขอเชิญร่วมงานบุญประเพณีเดือน ๘
 • ข่าวประกาศ
 • ข่าวบุคลากร
 • ข่าวนิสิต ป.ตรี
 • ข่าวบัณฑิตศึกษา
30 มีนาคม 2559 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ จัดแสดงโขน ตอน พรหมาศ

     

     

     

SFbBox by cox plate
porn