วันพุธ 25 พฤษภาคม 2016
 • 1 ขอแสดงความยินดีกับ วงศิลป์อีสาน มมส คว้าแชมป์ถ้วยพระราชทานฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • 2 ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2559 (รอบสอง)
 • 3 โครงการสัมมนาเรื่อง "ธุรกิจเพลงไทยกับลิขสิทธิ์ยุคดิจิทัล"
 • 4 ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตทุกท่าน ร่วมงาน นมัสการ สรงน้ำ พระพุทธรูปและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ และรดน้ำดำหัวครูอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อาวุโส
 • 5 ประกาศเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการศิษย์ก้นกุฏิฯ (รอบที่2)
 • 6 ๒ เมษายน ๒๕๕๙ วันคล้ายวันพระราชสมภาพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • 7 ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การขยายเวลาขอคืนผลการลงทะเบียนเรียนของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
 • 8 Mahasarakham Wind Ensemble & Mahasarakham University Brass Ensemble Concert
 • 9 ขอเชิญชมการแสดงโขน ตอน พรหมาศ 30 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมใหญ่ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม บัตรราคา 39 บาท
 • 10 แบบตอบรับโครงการสัมมนาวิชาการ "ธุรกิจเพลงไทยกับลิขสิทธิ์ยุคดิจิทัล"
 • 11 กำหนดการฝึกซ้อมสำหรับ บัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557-2558
 • 12 ประกาศด่วนที่สุด
 • 13 รายชื่อและลำดับผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2557-2558
 • 14 แนวปฏิบัติ ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2557 - 2558
 • 15 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี โครงการศิษย์ก้นกุฏิฯ
 • 16 ขอเชิญชมคอนเสิร์ตดุริยางคนิพนธ์ ครั้งที่ 17 "PLAY in The Groove" วันที่ 16-18 ก.พ. 2559
 • ข่าวประกาศ
 • ข่าวบุคลากร
 • ข่าวนิสิต ป.ตรี
 • ข่าวบัณฑิตศึกษา
Read More
Read More
30 มีนาคม 2559 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ จัดแสดงโขน ตอน พรหมาศ

   

   

SFbBox by cox plate
porn