• 1 12 สิงหาคม 2557 วันแม่แห่งชาติ
 • 2 ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2557
 • 3 โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • 4 โครงการบริการวิชาการและการแสดงดนตรี การบรรเลงเดี่ยวจะเข้ วันที่ 30 สิงหาคม 2557
 • 5 Music Clinic on Tour 2014
 • 6 คำชี้แจ้งการใช้เว็บไซต์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
 • 7 LIKE US ON FACEBOOK FANPAGE
 • ข่าวประกาศ
 • ข่าวบุคลากร
 • ข่าวนิสิต ป.ตรี
 • ข่าวบัณฑิตศึกษา
Read More
 • วันที่ 21 สิงหาคม 2557 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เข้าร่วมโครงการ Big Cleaning Day Read More
 • วันที่ 20 สิงหาคม 2557 โครงการถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2557 Read More
 • วันที่ 19 และ 26 สิงหาคม 2557 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดนตรีพื้นบ้าน Read More
 • วันที่ 18 สิงหาคม 2557 คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ร่วมยินดีวันสถาปนาวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ครบรอบ 11 ปี Read More
 • วัน 14-17 สิงหาคม 2557 โครงการสานสัมพันธ์พี่น้องร่วมใจร้อยเรียงประสานเสียง Read More
 • 1
 • 2

Top News

 • นายสยาม จวงประโคน / ส.ค. 4, 2557 ข่าวประชาสัมพันธ์   ให้เสนอแนะหรือวิจารณ์เป็นรายลักษณ์อักษร รายการชุดเครื่องดนตรีวงโยธวาทิต จำนวน 1 ชุด ของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 15 - 20 ส.ค. 57 ขอ เชิญเข้าร่วมการอบรม "การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และการคัดเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์ผล งานในระดับนานาชาติ" วันที่ 28-29 ส.ค. Read More
 • นายสยาม จวงประโคน / ส.ค. 2, 2557 ข่าวประกาศสำหรับนิสิต ประกาศวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส เรื่อง ทุนการศึกษา "ทุนเงินรายได้" ปีงบประมาณ 2557  ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2557 เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษานิสิตระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2557 ทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2556 สำหรับนิสิต ป.ตรี ถึง Read More
 • นายสยาม จวงประโคน / ส.ค. 4, 2557 ข่าวสำหรับบัณฑิตศึกษา   ขอเชิญอาจารย์ นิสิต และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังการบรรยากาศการเสริมสร้างความเข้มแข็งฯ  ในวันพุธที่ 3 กันยายน 2557  ขอ เชิญเข้าร่วมการอบรม "การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และการคัดเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์ผล งานในระดับนานาชาติ" วันที่ 28-29 ส.ค. 2557 บัณฑิตวิทยาลัย เปิดรับสมัครรับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น ปีการศึกษา Read More
 • 1
 • 2

Top Galleries

Coming Soon

Custom 404 error page override

error.php
Coming Soon

Custom offline page override

offline.php
Coming Soon

Unique coming soon offline page

comingsoon.php
SFbBox by cox plate
porn