• โครงการบริการวิชาการเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะการบรรเลงจะเข้ ปี 2558 ช่วงระหว่างเดือนมกราคม - เมษายน 2558  Read More
 • 1 ๕ ธันวามหาราช ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
 • 2 โครงการบริการวิชาการเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะการบรรเลงจะเข้ ปี 2558 ช่วงระหว่างเดือนมกราคม - เมษายน 2558
 • 3 ขอแสดงความยินดีกับดุษฏีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556
 • 4 ขอความอนุเคราะห์นิสิตกรอกข้อมูลภาวะการหางานทำของบัณฑิต ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2557 (http://survey.msu.ac.th/)
 • 5 คำชี้แจ้งการใช้เว็บไซต์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
 • 6 LIKE US ON FACEBOOK FANPAGE
 • ข่าวประกาศ
 • ข่าวบุคลากร
 • ข่าวนิสิต ป.ตรี
 • ข่าวบัณฑิตศึกษา
Read More
Read More
Read More
 • วันที่ 18 ธันวาคม 2557 บรรยายความรู้เรื่องแคนไทยลาว และการแสดงวงโปงลาง ในบรรยายประกอบการสาธิตเรื่อง "From Sheng to Khaen ASEAN Mouth-organ Family" Read More
 • วันที่ 16 ธันวาคม 2557โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชนจัดนิทรรศการแสดงผลงาน ต่อคณะกรรมการ สกอ. Read More
 • วันที่ 8 - 13 ธันวาคม 2557 การแสดงพื้นบ้านอีสาน ณ Guangxi University for Nationalities Read More
 • วันที่ 9-11 ธันวาคม 2557 โครงการประชาสัมพันธ์ ณ โรงเรียนสว่างแดนดินจ.สกลนคร Read More
 • วันที่ 9 ธันวาคม 2557 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 การประกวดโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ประจำปี 2557 Read More
 • 1
 • 2

YouTube: ประชาสัมพันธ์/ประชุม/อบรม/สัมมนา


ศิลป์อีสาน
ศิลป์อีสาน
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2557
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2557
วีดิทัศน์แนะนำวิทยาลัยฯ
วีดิทัศน์แนะนำวิทยาลัยฯ
อบรมหมอลำลาว ปี57
อบรมหมอลำลาว ปี57
TJCR 2014
TJCR 2014
ธรรมะ จากพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
ธรรมะ จากพระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต
ภาพบรรยากาศ คอนเสิร์ต BLENDED 328
ภาพบรรยากาศ คอนเสิร์ต BLENDED 328
19 พฤศจิกายน 2557NBT สัมภาษณ์สด มมส จัดเวิร์คชอพดนตรีอาเซียน
19 พฤศจิกายน 2557NBT สัมภาษณ์สด มมส จัดเวิร์คชอพดนตรีอาเซียน

บรรเลงเปียโน โดย ศ.ดร.ณัชชา พันธุ์เจริญ
บรรเลงเปียโน โดย ศ.ดร.ณัชชา พันธุ์เจริญ
 

YouTube: งานแสดงคอนเสิร์ตวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส


Artissimo Concert Senior Project
Artissimo Concert Senior Project
Senior Project 15th Concertare
Senior Project 15th Concertare
Special Concert Yamaha College of Music Mahasarakham University
Special Concert Yamaha College of Music Mahasarakham University
The First stage concert
The First stage concert
Junior Project Drum solo#3
Junior Project Drum solo#3
 
SFbBox by cox plate
porn