วันเสาร์ 25 มิถุนายน 2016
  • 1 ประกาศทุนวิจัย(สกว) รับข้อเสนอโครงการวิจัยในปีงบประมาณ 2560 ใน 4 ประเภททุน
  • 2 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ระบบปกติ หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต ประจำปี 2559 (รอบที่สอง)
  • 3 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของ ดร. ยิ่งยศ อุดรพิมพ์
  • 4 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เข้าร่วมโครงการเปิดหมวกเปิดใจ
  • 5 ประกาศด่วนมาก
  • 6 ขอแสดงความยินดีกับ วงศิลป์อีสาน มมส คว้าแชมป์ถ้วยพระราชทานฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  • ข่าวประกาศ
  • ข่าวบุคลากร
  • ข่าวนิสิต ป.ตรี
  • ข่าวบัณฑิตศึกษา

 
30 มีนาคม 2559 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ จัดแสดงโขน ตอน พรหมาศ

   

   

SFbBox by cox plate
porn