• 1 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน 2557 ณ อาคารพลศึกษา
 • 2 Music Clinic on Tour 2014 วันที่ 25 กันยายน 2557 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป
 • 3 MSU Freshy Day&Night 2014 , 30 August 2014
 • 4 การประกวด ดาว เดือน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2557
 • 5 ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2557
 • 6 คำชี้แจ้งการใช้เว็บไซต์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
 • 7 LIKE US ON FACEBOOK FANPAGE
 • ข่าวประกาศ
 • ข่าวบุคลากร
 • ข่าวนิสิต ป.ตรี
 • ข่าวบัณฑิตศึกษา
Read More
Read More
 • วันที่ 30 สิงหาคม 2557 MSU Freshy Day & Freshy Night 2014 Read More
 • วันที่ 21 สิงหาคม 2557 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เข้าร่วมโครงการ Big Cleaning Day Read More
 • วันที่ 20 สิงหาคม 2557 โครงการถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2557 Read More
 • วันที่ 19 และ 26 สิงหาคม 2557 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดนตรีพื้นบ้าน Read More
 • วันที่ 18 สิงหาคม 2557 คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ร่วมยินดีวันสถาปนาวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ครบรอบ 11 ปี Read More
 • 1
 • 2
SFbBox by cox plate
porn