• 1 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการดนตรี ในหัวข้อ "คุยดนตรีกับ ศ.ดร.ณัชชา พันธุ์เจริญ" ในวันที่ 28 พฤศติกายน 2557
  • 2 พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 2556-2557 ในวันพุธที่ 3 ธันวาคม 2557
  • 3 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของบรมครูหมอลำ "เคนฮุด" - เคน ดาเหลา
  • 4 ขอความอนุเคราะห์นิสิตกรอกข้อมูลภาวะการหางานทำของบัณฑิต ภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2557 (http://survey.msu.ac.th/)
  • 5 โครงการ KPN Music Training on Tour วันที่ 5 พฤศจิกายน 2557
  • 6 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ในระดับปริญญาตรี ระบบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558
  • 7 คำชี้แจ้งการใช้เว็บไซต์ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์
  • 8 LIKE US ON FACEBOOK FANPAGE
  • ข่าวประกาศ
  • ข่าวบุคลากร
  • ข่าวนิสิต ป.ตรี
  • ข่าวบัณฑิตศึกษา
Read More
  • วันศุกร์ ที่ 17 ตุลาคม 2557 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เข้าร่วมบุญกฐินสามัคคี มมส Read More
  • วันที่ 10 ตุลาคม 2557 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ร่วมทำบุญที่วัดกันทรวิชัย จ.มหาสารคาม Read More
  • วันที่ 2 ตุลาคม 2557 พิธีไหว้ครู – ครอบครู วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส Read More
  • วันที่ 28 กันยายน 2557The Music Freshman Project #5 CON GRAZIA แสดงโดยนิสิตชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส Read More
  • วันที่ 29 กันยายน 2557 วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส จัดโครงการ "ดุริยทัณฑสถาน" กิจกรรมคืนคนดีสู่สังคม Read More
  • 1
  • 2

YouTube: ประชาสัมพันธ์/ประชุม/อบรม/สัมมนา


ศิลป์อีสาน
ศิลป์อีสาน
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2557
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 2557
วีดิทัศน์แนะนำวิทยาลัยฯ
วีดิทัศน์แนะนำวิทยาลัยฯ
อบรมหมอลำลาว ปี57
อบรมหมอลำลาว ปี57
TJCR 2014
TJCR 2014
 

YouTube: งานแสดงคอนเสิร์ตวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มมส


Senior Project 15th Concertare
Senior Project 15th Concertare
 
SFbBox by cox plate
porn